O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokata Łukasza Leszczyńskiego mieści się w Centrum Szczecina przy ulicy Kaszubskiej 34/4. W bezpośrednim sąsiedztwie kancelarii znajdują się Sąd Okręgowy i Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, a także Prokuratura Okręgowa oraz I Urząd Skarbowy w Szczecinie. 

Adwokat Łukasz Leszczyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

W latach 2007-2008 był pracownikiem Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Szczecinie. W latach 2009-2010 pracował na stanowisku Inspektora ds. Windykacji i Egzekucji Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Aplikację adwokacką odbył w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Zbigniewa Śmigielskiego.

Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Łukasza Leszczyńskiego zapewnia kompleksową i profesjonalną obsługę osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, oferując zarówno stałą, jak i doraźną obsługę prawną. Klienci kancelarii są reprezentowani przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, a także organami administracji publicznej.